UBND QUẬN HOÀNG MAI   
TRƯỜNG MN ĐỊNH CÔNG   
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRONG THỜI GIAN TRẺ NGHỈ TẠI NHÀ - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
THÁNG 10
(Thời gian 4 tuần: từ ngày 04/10/2021 - 29/10/2021)  
      
Thứ, ngày,
 tháng
Tên HĐTuần 1
(04/10/2021 - 8/10/2021)  
Tuần 2
(11/10/2021 - 15/10/2021)  
Tuần 3
(18/10/2021 - 22/10/2021)  
Tuần 4
(25/10/2021 - 29/10/2021)  
Thứ HaiÂm nhạc/Tạo hình Covid ơi nhanh đi đi (MNĐC) HĐ Tạo hình: Vẽ chiếc kem http://youtu.be/sTvaSVr6Dr8
Thứ BaPhát triển vận động    
Thứ TưToán/Khám pháKhám phá đôi bàn tay
https://www.youtube.com/watch?v=exfEW_5haRE&t=4s
 Cùng nhau làm việc nhà bé nhé
https://www.youtube.com/watch?v=F-AK2UnHbVw
LQVT: Cùng đếm đến 4  https://www.youtube.com/watch?v=CewVYdjJND0
Thứ Năm     LQVH  Truyện: Sự tích bông hoa cúc trắng https://youtu.be/Yq31XebEh1k  
Thứ SáuGD Kỹ năng sống/
Kỹ năng tự phục vụ/
Phòng chống dịch bệnh? Rèn nền nếp thói quen….
 Dạy trẻ lịch sự khi làm khách https://www.youtube.com/watch?v=FX5wxoCAk1o Kỹ năng bảo vệ mắt https://www.youtube.com/watch?v=ma9j5nIh8i8