NỘI DUNG RÚT GỌN- KHỐI MẪU GIÁO LỚN
THÁNG 11
(Thời gian 4 tuần: từ ngày 01/11/2021 - 26/11/2021)
 
      
Thứ, ngày,
tháng
Tên HĐTuần 1
(01/11/2021 - 5/11/2021)
Tuần 2
(8/11/2021 - 12/11/2021)
Tuần 3
(15/11/2021 - 19/11/2021)
Tuần 4
(22/11/2021 - 26/11/2021)
      
Thứ HaiÂm nhạc/Tạo hình   Vẽ Bác Sĩ  https://youtu.be/zRUf84ZScls
Thứ BaToán/Khám pháTách gộp nhóm có 7 đối tượng
https://youtu.be/CxmPOaKCs-g
Dự án: Ngô ( Thay: Khám phá bắp ngô)
https://youtu.be/EXCnt-k-148
    
Thứ TưVăn học/LQCC  Truyện: Hai anh em
https://youtu.be/RlLvA-0qy_g
                LQCC: u,ư   https://youtu.be/RN4iaQqYwY4
Thứ NămPhát triển vận động  VĐM: Bò dích dắc qua 7 điểm
VĐC: Đi trên dây (dây đặt trên sàn)
TC: Ai nhanh nhất
https://youtu.be/Q7VRYvTu9AE
 
Thứ SáuGD Kỹ năng sống/
Kỹ năng tự phục vụ/
Phòng chống dịch bệnh? Rèn nền nếp thói quen….
GD trẻ -Cách cài khuy áo
https://youtu.be/2dVeqC0ZC00
GD trẻ -Cách rửa tay
( Video cô Giang)
https://www.youtube.com/watch?v=_B4FrmJkeek