UBND QUẬN HOÀNG MAI   
TRƯỜNG MN ĐỊNH CÔNG   
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRONG THỜI GIAN TRẺ NGHỈ TẠI NHÀ - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
THÁNG 11
(Thời gian 4 tuần: từ ngày 01/11/2021 - 26/11/2021)  
      
Thứ, ngày,
 tháng
Tên HĐTuần 1
(01/11/2021 - 5/11/2021)  
Tuần 2
(8/11/2021 - 12/11/2021)  
Tuần 3
(15/112021 - 19/11/2021)  
Tuần 4
(22/11/2021 - 26/11/2021)  
Thứ HaiÂm nhạc/Tạo hình HĐ Tạo hình:Vẽ đồ dùng bác sĩ http://youtu.be/FqdqvETak38HĐÂN:  Hát theo giai điệu hát: Bàn tay cô giáo https://www.youtube.com/watch?v=w5H93R-ZrO4   
Thứ BaPhát triển vận độngBò bằng bàn tay bàn chân 3-4m https://www.youtube.com/watch?v=e3jDTJRKG4k   
Thứ TưToán/Khám phá  LQVT: Dạy trẻ xếp tương ứng 1:1 https://www.youtube.com/watch?v=KH0P_e58Bz4Nghề cảnh sát https://www.youtube.com/watch?v=zhtdh5kl358
Thứ Năm     LQVH  Thơ: Cô và cháu https://youtu.be/yg61PuYELZ8  
Thứ SáuGD Kỹ năng sống/
Kỹ năng tự phục vụ/
Phòng chống dịch bệnh? Rèn nền nếp thói quen….
Hướng dẫn phòng Covid cho trẻ https://www.youtube.com/watch?v=M18jcMJgN1o  Phép lịch sự trong bữa ăn https://mnphucdong.longbien.edu.vn/bai-giang-cua-cac-be/phep-lich-su-trong-bua-an-c10419-359365.aspx