UBND QUẬN HOÀNG MAI   
TRƯỜNG MN ĐỊNH CÔNG   
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRONG THỜI GIAN TRẺ NGHỈ TẠI NHÀ - KHỐI MẪU GIÁO LỚN
THÁNG 9
(Thời gian 4 tuần: từ ngày 06/9/2021 - 01/10/2021)  
     
Thứ, ngày,
 tháng
Tuần 1
(06/9/2021 - 10/9/2021)  
Tuần 2
(13/9/2021 - 17/9/2021)  
Tuần 3
(20/9/2021 - 24/9/2021)  
Tuần 4
27/9/2021 - 01/10/2021)  
Thứ Hai
(06/9/2021)
Xem video về trường MN Định Công của béVẽ chân dung cô giáo Ôn số lượng trong phạm vi 5 
 (video số 1)https://www.youtube.com/watch?v=2RfvFNngLxk https://youtu.be/SlPuqGnZ-iY
Thứ Ba
(07/9/2021)
Cách phòng chống Covid và các bệnh lây qua đường hô hấp Khám phá
Khám phá tết trung thu 
 
 (Video số 2) https://youtu.be/ewYnR1JjfbA    
Thứ Tư
(08/9/2021)
HĐ GD Kỹ năng sống Lễ phép khi ở nhà   
https://youtu.be/K6YOH3yCz3I   
Thứ Năm
(09/9/2021)
VĐ theo giai điệu bài
  Em đi mẫu giáo
 Chữ cái
  Làm quen với chữ o
HĐ: Tập Yoga phát triển chiều cao 
https://youtu.be/bIpap06_iSo https://youtu.be/iBX6RT_xrg0
 
https://youtu.be/jqpK0v153GI
Thứ Sáu
(10/9/2021)
GD KN phòng chống dịch bệnh: virut là gì và cách bảo vệ bản thânHướng dẫn trẻ pha nước muối loãng xúc miệng hàng ngày  
https://youtu.be/xIRTM9xxRTkhttps://www.youtube.com/watch?v=38OQCnJuFKE