UBND QUẬN HOÀNG MAI   
TRƯỜNG MN ĐỊNH CÔNG   
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRONG THỜI GIAN TRẺ NGHỈ TẠI NHÀ - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
THÁNG 9
(Thời gian 4 tuần: từ ngày 06/9/2021 - 01/10/2021)  
      
Thứ, ngày,
 tháng
Tên HĐTuần 1
(06/9/2021 - 10/9/2021)  
Tuần 2
(13/9/2021 - 17/9/2021)  
Tuần 3
(20/9/2021 - 24/9/2021)  
Tuần 4
(27/9/2021 - 01/10/2021)  
Thứ Hai
(06/9/2021)
Âm nhạc/Tạo hìnhHĐÂN: TC hát theo hình ảnh   https://www.youtube.com/watch?v=ya7Xf94U6C8 HĐ tạo hình: Vẽ đèn lồng https://youtu.be/d-MSq5K87As 
Thứ Ba
(07/9/2021)
Phát triển vận độngTập thể dục sáng (video số 01)  Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m https://www.youtube.com/watch?v=pAu7XJLjNpo
Thứ Tư
(08/9/2021)
Toán/Khám pháKỹ năng rửa tay bằng xà phòng (Video số 02)Số 2 https://www.youtube.com/watch?v=TBE98yMBkW4&t=15s&ab_channel=VTV7KIDS  
Thứ Năm
(09/9/2021)
     LQVH Số 1 https://www.youtube.com/watch?v=RFXrPwsV1kM&ab_channel=VTV7KIDS Truyện Sự tích Hằng Nga https://www.youtube.com/watch?v=bc1i-G1lE&ab_ 
Thứ Sáu
(10/9/2021)
GD Kỹ năng sống/
Kỹ năng tự phục vụ/
Phòng chống dịch bệnh? Rèn nền nếp thói quen….
GD kỹ năng sống thói quen cảm ơn, xin lỗi  https://www.youtube.com/watch?v=4gDFIb482OoKỹ năng che miệng khi ho, hắt hơi . Cách pha nước C sủi (video số 04)