Thực hiện kế hoạch số 18/KH-PGD&ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2022 của phòng giáo dục quận Hoàng Mai về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai năm 2022. Ngày 15/2/2022, trường mầm non Định Công đã tổ chức phát động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống Covid - 19 trong trường học.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra ngày càng phức tạp, và chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đến trường, cũng như giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong nhà trường nắm vững các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch Covid-19 tại trường học, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hạnh - Phó hiệu trưởng trường mầm non Định Công đã gửi văn bản tới CBGVNV nhà trường và toàn thể cha mẹ học sinh, cũng như trên trang Website của nhà trường về Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học và hướng dẫn nội dung tới 100% CBGVNV trường mầm non Định Công bằng hình thức trực tuyến.

 

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hạnh - Phó hiệu trưởng trường mầm non Định Công phát động tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Tại buổi phát động, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hạnh - Phó hiệu trưởng trưởng mầm non Định Công đã chia sẻ rõ các nội dung trong Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học như: “Khái niệm trường hợp (ca bệnh), trường hợp bệnh nghi ngờ (ca bệnh nghi ngờ), trường hợp tiếp xúc gần...”, “Các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch Covid-19 tại trường học”... Với những hình ảnh thực tế, các slide minh họa sinh động, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hạnh đã truyền tải được hết toàn bộ nội dung tới tập thể CBGVNV trong nhà trường cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ.

Cảm nhận về buổi phát động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về “Sổ tay phòng chống dịch Covid-19 trong trường học”, đồng chí Nguyễn Thị Hiền Hòa - tổ trưởng cơ sở 1 trường mầm non Định Công chia sẻ: “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thực sự là cuốn sổ tay vàng, cẩm nang cho CBGVNV tại các nhà trường khi đón học sinh đi học trở lại. Ở đó, cung cấp đầy đủ các nội dung cần thiết đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sau khi nghe hết bộ nội dung của “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học”, các tổ đã chia về các phòng họp trực tuyến nhỏ để cùng nhau thảo luận theo Phương án đón trẻ đến trường của nhà trường, trong đó phân công rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên trong nhà trường, cuối buổi đưa ra những ý kiến đóng góp, bổ sung vào Kế hoạch và Phương án đón trẻ đến trường của nhà trường.

Buổi phát động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học của trường mầm non Định công đã giúp CBGVNV nhà trường, cũng như cha mẹ trẻ biết và chuẩn bị tốt các điều kiện cho trẻ đến trường. Mong một ngày rất gần dịch bệnh Covid-19 không còn nữa để các con lại được cùng nhau vui đùa giao lưu như trước khi có dịch bệnh Covid-19.