Thực hiện Công văn số 3309/SGDĐT ngày 20/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp và thực hiện đánh giá trên phần mềm TEMIS năm học 2020-2021; Công văn số 4024/SGDĐT-TCCB về việc điều chỉnh một số nội dung, tiến độ đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn Nghề nghiệp sau khi có Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do BGDĐT ban hành ngày 23/11/2021.

Ngày 09/12/2021 trường mầm Định Công đã tổ chức tập huấn hướng dẫn đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên phần mềm TEMIS cho cán bộ quản lý và giáo viên. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh buổi tập huấn được thực hiện qua hình thức trực tuyến. 

Hình ảnh: Pano buổi tập huấn đánh giá trên phần mềm TEMIS

Đây là năm học đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, vì thế 100% cán bộ, giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp trên phần mềm TEMIS được tất cả đội ngũ cán bộ, giáo viên trường mầm non Định Công đón nhận và tham gia học hỏi một cách tích cực.

Tại buổi tập huấn, cô giáo Hoàng Thủy Giang - Tổ trưởng chuyên môn của nhà trường được phân công phụ trách tập huấn, xây dựng bài giảng đã hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá chuẩn nghề nghiệp trên phần mềm TEMIS một cách chi tiết và hiệu quả. Thông qua hình thức trao đổi, thảo luận và thực hành, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã nắm vững được cách cách sử dụng phần mềm TEMIS đánh giá chuẩn Nghề nghiệp cụ thể: Cách đăng nhập, cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp, cách thêm minh chứng, cách lưu và gửi đánh giá…

Thông qua buổi tập huấn phần mềm TEMIS, cán bộ, giáo viên trường mầm non Định Công đã được tăng cường khả năng làm việc nhóm, tự học, tự nghiên cứu, phát triển bản thân để có bước chuyển biến tích cực đáp ứng với môi trường dạy học hiện đại và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.