Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 07 tháng 03 năm 2022 của UBND quận Hoàng Mai về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2022. Ngày 15/3/2022, trường mầm non Định Công đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhà trường, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cũng như giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong nhà trường nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Đồng chí Đinh Thị Ngọc Lan - Hiệu trưởng trường mầm non Định Công đã gửi văn bản tới CBGVNV nhà trường và toàn thể cha mẹ học sinh, cũng như trên trang Website của nhà trường về trật tự, an toàn giao thông với chủ đề: “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đồng thời hướng dẫn nội dung tới 100% CBGVNV trường mầm non Định Công bằng hình thức trực tuyến.

Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Đinh Thị Ngọc Lan - Hiệu trưởng mầm non Định Công đã chia sẻ rõ các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2022 như: “Tuyên tryền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong cộng đồng. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Tuyên truyền các quy định về trât tự, an toàn giao thông đường thuỷ. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá giao thông và văn minh đô thị, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông”. Với những hình ảnh thực tế trong cuộc sống và các dẫn chứng cụ thể, đồng chí Đinh Thị Ngọc Lan đã giúp CBGVNV trong nhà trường nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong năm 2022.

Hình ảnh: Đồng chí Đinh Thị Ngọc Lan - Hiệu trưởng trường mầm non Định Công

 tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2022

Buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2022 của trường mầm non Định công đã giúp CBGVNV nhà trường, cũng như phụ huynh học sinh nhận rõ ý thức, nêu cao tinh thần, trách nhiệm khi tham gia giao thông, cũng như cùng nhau tuyên truyền tới tất cả mọi người cùng hướng tới một môi trường giao thông: “Trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện”, thực hiện tốt năm an toàn giao thông với chủ đề: “Xây dựng văn hóa gia thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.